Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Torben Kjær.

Regionerne har urimelige vilkår

Debat

Torben Kjær,
Forhenværende medlem af
Danske Regioners sundhedsudvalg
og Hovedstadens regionsråd (Enh.)
 

Danmark er en af bundskraberne i Europa i forbrug af medicin. Problemet er Christiansborgs nidkære styring af regionernes økonomi og sundhedsloven, hvor billigst muligt er en bevidst prioritering, mener Torben Kjær.

Chefredaktør Kristian Lund konkluderer i kommentar 23. februar (artikel under indlæg), at Danmark er bundskraber i Europa i forbrug af medicin. Den gennemsnitlige udgift er fra 2010-2022 steget med 24 procent, hvor hospitalernes medicinudgifter er steget med 65 procent - mere end 2,5 gange mere, der gør en verden til forskel.

Christiansborg bestemmer nidkært regionernes økonomi, og ekstraudgifter til medicin skal regionerne finde i eget budget, der betyder mindre til øvrig behandling. Dertil får regionerne hverken glæde af mindre apotekssalg eller moms.

Fra 2014-2019 sparede regionerne for milliarder som følge af krav om to procent årlig effektivisering. Det førte til nedskæringer af kapacitet og personale, hvor stigende medicinpriser udgjorde en stor udfordring.

Det samme gælder den udskældte manglende brug af det 7. princip, hvor en læge kan vælge at bruge et af Medicinrådet ikke standardgodkendt præparat, hvis lægen vurderer, at det kan forbedre en borgers tilstand. Lægerne gør det bare ikke, fordi afdelingen selv skal finde udgiften i sit budget, der får store konsekvenser for andre patienter, hvis man bruger for millioner af kroner på én patient.

Problemet er Christiansborgs nidkære styring af regionernes økonomi og sundhedsloven, hvor billigst muligt er en bevidst prioritering. Et princip, der har været gældende alle år med regionerne, der ikke som amterne kan udskrive skat og prioritere opgaverne. Økonomien var ikke ligegyldig, amterne holdt i mange år stort set samme beskatning, men alt var ikke lagt ud til den enkelte enhed. Man så hospitalsvæsenet som en helhed sammen med det øvrige sundhedsvæsen.

Christiansborgs bevidste nedslidning af sundhedsvæsenet fører foreløbigt til, at mere skal tilbage til almen praksis, hvor der kommer flere og flere historier senest i Kontant på DR1 22. februar om læger, der snyder og bedrager, så vandet driver. Det er interessant, om Christiansborg bruger nedslidningen og Sundhedsstrukturkommissionen som anledning til at nedlægge regionerne, der generelt gør det fremragende trods urimelige vilkår.

 

Relateret artikel

Del artikler