Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Peter la Cour.

Sundhedspsykolog: Sundhedspolitisk Tidsskrift laver smædejournalistik

Debat

Peter la Cour er aut. sundhedspsykolog, ph.d. og professor. Arbejder klinisk med ME-patienter som selvstændig psykolog tilknyttet Klinik Mehlsen.

Peter La Cour mener, at Sundhedspolitisk Tidsskrift laver smædejournalistik og enøjede partsindlæg i forbindelse med, at redaktionen har valgt at referere den omfattende kritik, som Jesper Mehlsen har fået af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Sundhedspolitisk Tidsskrift kolporterede ren smædejournalistik med det enøjede partsindlæg mod læge Jesper Mehlsen den 16. februar: ”Heftig kritik af HVP-vaccineforsker Jesper Mehlsen: Udsætter børn og unge for fare”.

Der er ganske rigtigt faglige uenigheder på det område, Jesper Mehlsen arbejder videnskabeligt og klinisk med, nemlig sygdommen ME, men artiklen er nu nummer seks i en række personlige angreb med meget lille foranledning, og det ligner regulær personforfølgelse. 

Det er ikke lykkedes journalisten at finde anden baggrund end en ældre tilsynssag, der - som den slags skal - har ligget på nettet i over et halvt år. Det er ingen nyhed. Det fremgår til sidst af artiklen, at journalisten har forsøgt at få indsigt i sagens anden part, nemlig Jesper Mehlsens svarskrift og redegørelse om de påtalte forhold fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), men at han ikke har fået denne ”inden deadline for artiklen”. Er det acceptabel og etisk forsvarlig journalistik? 

For en god ordens skyld skal der her med link henvises til det svarskrift, som man åbenbart ikke kunne vente på. Det fremgår af svarskriftet, at der for langt de fleste af de anførte kritikpunkter redegøres og tilbagevises på ganske overbevisende måde.

Artiklen bringer som overskrift, at Jesper Mehlsen skulle udsætte ”børn og unge for fare” og angiver Jesper Mehlsen som HPV-forsker. HPV har imidlertid intet med artiklen at gøre, og der er ikke på mindste måde overvejet den kontekst, tilsynssagen indgår i. Den konkrete kontekst – og konfliktstoffet - er den, at man på visse børneafdelinger hælder meget stærkt til, at mange børns fysiske symptomer i virkeligheden har psykiske og sociale årsager og skal løses med psykologiske og sociale midler. Det er derfor generende, at der hos nogle få af disse børn andre steder stilles en diagnose på en fysisk sygdom, aktuelt sygdommen ME. I stedet for at rejse dette som en kollegial og faglig debat, har en dansk børneafdeling ganske u-akademisk valgt at indklage Jesper Mehlsen for Styrelsen for Patientsikkerhed. Der påtales især en konkret sag, der imidlertid handlede om, at børneafdelingen havde overset og ikke behandlet en konstaterbar anden fysisk sygdom. Det var i denne sag således børneafdelingen, som med deres overdrevne fokus på det psykosociale bragte den konkrete patient i fare. Det blev imidlertid ikke anmeldt til STPS, men burde muligvis have været det, hvis det er den fremtidige måde at kommunikere fagligt på. 

På trods af det yderst mangelfulde belæg for at skrive artiklen på nuværende tidspunkt og ikke sidste år, skulle artiklen tydeligvis på tryk. Timingen af artiklen synes derfor tankevækkende: Den kommer netop på et tidspunkt, hvor sundhedsminister Sophie Løhde har meddelt Sundhedsstyrelsen, at der skal laves en videnskabelig redegørelse for sygdommen ME, og at det ikke er Sundhedsstyrelsen selv, der skal lave den, men en ekstern leverandør. Sundhedsstyrelsen er med andre ord klemt i denne sag, idet deres hidtidige vidensgrundlag er bragt offentligt i tvivl. Sundhedsstyrelsen har med basis i et specielt fagligt bagland fastholdt ME som en psykosocial sygdom i modstrid med WHO og den nyeste internationale forskning, der på centre for funktionelle lidelser og visse afdelinger, som for eksempel enkelte børneafdelinger, behandles på en måde, der forværrer ME. Det er i denne sammenhæng og som led i denne faglige konflikt, at den enøjede og personlige miskreditering af Jesper Mehlsen rettelig må ses.

Det er ikke lødigt at dække en faglig kontrovers på denne måde. Ønskes den faglige kontrovers afdækket bør dette ske ved indhentning af egentlige faglige indlæg – fra begge sider.

 

 

Svar fra redaktionen:

Som redaktion vurderer vi, at vi har refereret Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse loyalt, og vi kan heller ikke se, at Peter La Cour er uenig i denne del. Han kritiserer dog, at vi som medie overhovedet har valgt fremlægge styrelsens kritik af Jesper Mehlsen.

Det er vores rolle som medie og som journalister at frembringe information, der har relevans for vores læsere og for offentligheden generelt. Også selvom informationen i princippet kunne være frembragt tidligere. 

Vi er ikke i tvivl om, at emnet ME og Jesper Mehlsens virke har relevans og interesse for vores læsere, hvilket underbygges af, at artiklen var den mest læste af alle vores artikler i sidste uge. 

Emnet har desuden offentlighedens interesse, da Jesper Mehlsen repræsenterer et syn på HPV-vaccinen samt ME, som ikke deles af sundhedsmyndighederne og de lægefaglige selskaber. Derfor er det relevant, når Jesper Mehlsen får omfattende og alvorlig kritik for sin måde at behandle og diagnosticere på og tilmed får indskrænket sin autorisation.  

Vi opfordrer alle til at læse den oprindelige og komplette kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed her, så de selv kan bedømme.  

Det er ikke vores opfattelse, at Styrelsen for Patientsikkerhed fælder dom letsindigt og uden grundige overvejelser og undersøgelser. Hvis Peter La Cour har dokumentation for, at vi ikke kan stole på styrelsens vurdering, er han meget velkommen til at dele den med os.

Vi vil gerne have haft mulighed for at høre Jesper Mehlsens forklaringer og modsvar til kritikken, men han ønskede ikke at kommentere. 

Peter La Cour refererer også til ældre artikler, vi har bragt, hvor vi blandt andet har omtalt, at Jesper Mehlsen ikke har afleveret den forskning, han havde fået over 3,5 millioner kroner af offentlige midler for at lave. Det var tre år efter deadline.

Artiklerne var relevante, fordi det er i offentlighedens interesse, hvordan skattekroner bliver forvaltet, og hvad der kommer ud af dem – og hvad der ikke gør. Jesper Mehlsen har sidenhen leveret forskningen. 

 

Del artikler