Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Politikerne siger, at de vil gøre mere for psykiatriske patienter. Hvorfor skærer de så ned?

Debat

Finn Rudaizky (DF)
Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden 

DEBAT. Hvad er der sket med alle de løfter, som politikerne kom med efter Fields-tragedien og drabet på en læge i Glostrup? spørger Finn Rudaizky. Han opfordrer til, at borgere møder op til regionsmødet 12. marts og protesterer over forringelser i psykiatrien.

Der er fortsat flertal i Region Hovedstaden for at flytte særlig udsatte psykiatriske patienter fra Frederikssund til Psykiatrisk Center Glostrup i Brøndby.

Det er beskæmmende, at et flertal af politikere fra Socialdemokratiet, Radikale, Konservative og Venstre behandlede sagen som en spareøvelse og slet ikke som et spørgsmål om at hjælpe psykisk svage borgere. Og ydermere besluttede de kolde flertalspartier at reducere antallet af pladser fra 42 til 28.

Det er altså en alvorlig forringelse i en tid, hvor de samme politikere siger, at de vil gøre mere for psykiatriske patienter.

Efter Fields-tragedien og drabet på en læge i Glostrup manglede der ikke løfter for, hvor meget der skulle gøres for sikkerhed og psykiatri. Hvor er det sølle, at man siger et, men gør det stik modsatte.

Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Dansk Folkeparti stemte for en bevarelse af 42 pladser i Frederikssund.

Nu går sagen videre til behandling i regionsrådet. Det sker den 12. marts. Jeg vil gerne opfordre til, at man lægger pres på de meget uansvarlige politikere, som leger med ilden, og som opfører sig uværdigt og svigter svage psykiatriske borgere. Derfor: Mød op til regionsmødet i Hillerød og sig, hvad I mener. Politikerne har i den grad svigtet løfter og ikke mindst psykiatriske patienter.

Del artikler