Svend Lings eksluderet af Lægeforeningen som den første siden 2. verdenskrig

Som den første siden Anden Verdenskrig ekskluderes selvmordslægen Svend Lings ekskluderet af Lægeforeningen med øjeblikkelig virkning. Den forrige var nazistlægen Frits Clausen.

Det er Voldgiftsretten, som nu har truffet afgørelse i sagen, der var indbragt af Lægeforeningens bestyrelse i december 2018 imod Svend Lings med påstand om ekskludering af Lægeforeningen. 

Voldgiftsretten lægger i sin afgørelse vægt på, at Svend Lings ved at udfærdige en vejledning i, hvordan patienter ved hjælp af receptpligtige lægemidler kunne begå selvmord, har handlet i strid med Lægeforeningens værdighedskrav. Den finder også, at Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper om, at en læge skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed samt understøtte tilliden til sine kolleger.

Beslutningen blev truffet uden Svend Lings´deltagelse, fortæller han.

"Jeg ønskede ikke at medvirke i en skueproces. Eksklusionen begrundes med, at man vil ”værne om lægestandens værdighed og integritet”. Det er i mine øjne udtryk for dobbeltmoral. Enhver vil ved en simpel søgning på internettet kunne konstatere, at læger er blevet dømt for f.eks. mordbrand, seksuelt misbrug og voldtægt af patienter, pædofili, fusk med forskningsresultater og bedrageri med forskningsmidler i millionklassen. Men de er aldrig blevet ekskluderet. Selvmord er ifølge menneskerettighedsdomstolen en menneskeret, og jeg har ikke gjort andet end at hjælpe alvorligt syge til denne menneskeret," siger Svend Lings og fortsætter:

"Hjælp til selvmord er på nuværende tidspunkt lovlig i 18 stater. Det breder sig, og en ny lov skal til folkeafstemning i New Zealand. Alligevel føler Lægeforeningens bestyrelse sig hævet over ikke bare et stort flertal i den danske befolkning, men også over læger og befolkninger i sammenlignelige demokratiske lande og formentlig en ikke ubetydelig del af egne medlemmer. Befolkningsflertallet ønsker aktiv dødshjælp lovliggjort blandt andet af medfølelse med håbløst syge og af hensyn til selvbestemmelsesretten. Lægeforeningen derimod ønsker at fastholde retten til at træffe beslutninger om den sidste tid på andre menneskers vegne. Jeg synes, at lægerne skulle se at komme ned fra den høje hest og hjælpe de mennesker, der beder om det, og som har bekostet deres uddannelse," siger han.

Højesteret stadfæstede tidligere på året en dom fra Landsretten på 60 dages betinget fængsel til Svend Lings, der er dømt for at medvirke til to selvmord og et selvmordsforsøg. To af de fem dommere stemte dog for, at straffen skulle  halveres til 30 dages betinget fængsel.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, er tilfreds med eksklusionen.

"Det er godt, at voldgiftsretten har sat et endeligt punktum i denne sag. Som læger er det vores job at give behandling, lindring og omsorg, ikke medvirke til selvmord. Den adfærd, Svend Lings har udvist, er ikke forenelig med at være medlem af Lægeforeningen,” siger Andreas Rudkjøbing.

Svend Lings håber nu på at kunne skaffe penge nok til at føre sagen videre til Den Europæiske Menneskerettigheds­domstol.

Like eller del denne artikel