Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Vi står på mål for indholdet i behandlingsvejledningerne, når de er godkendt. Det fremgår af dokumenterne, at de danner grundlag for efterfølgende lægemiddelrekommandationer," skriver Medicinrådets direktør, Søren Gaard.

Efter massiv kritik fra læger: Medicinrådet forsvarer proces omkring ny vejledning

Vi står på mål for indholdet i behandlingsvejledningerne, når de er godkendt. Sådan svarer Medicinrådets direktør på den kritik, som læger har rettet af, at de fortsat ikke må behandle efter anbefalingerne i den nye behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) må endnu ikke behandles efter den behandlingsvejledning, som Medicinrådet udgav i forbindelse med seneste rådsmøde. Det må de først, når Amgros har afholdt udbud, og lægemiddelrekommandationen ligger klar. Medicinrådet har således principielt mulighed for ikke at anbefale nogen af de behandlinger, der er ligestillede vejledningen, hvis alle de priser, virksomhederne tilbyder, er for høje.

Processen er beskrevet i Medicinrådets årsberetning fra 2023, hvor der står, at ”behandlingsvejledninger danner grundlag for, at lægemidlerne kan konkurrenceudsættes i et udbud hos Amgros, der køber lægemidler ind til sygehusene”. Og videre. ”Det lægemiddel, som er billigst vurderet på pris og øvrige omkostninger, bliver førstevalg i Medicinrådets lægemiddelrekommandation”.

Alligevel har fremgangsmåden vakt stor frustration hos de behandlende læger. I en artikel bragt i sidste uge udtalte Christian Bjørn Poulsen, ledende overlæge ved Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital blandt andet følgende:

”Der står sort på hvidt i vejledningen, at Medicinrådet anbefaler en række targeterede regimer i første linje, mens rådet ikke anbefaler kemoimmunterapi til IGHV-umuterede. Jeg har svært ved at forstå, at man så kan forsvare at sige til os, at vi fortsat skal give kemoimmunterapi, mens vi venter på rekommandationen. Det strider jo imod, hvad rådet selv mener er fagligt forsvarligt. Og så kan det jo endda ende sådan, at vi skal fortsætte med at give en underlødig behandling, hvis de targeterede midler vurderes at være for dyre.”

Sundhedspolitisk Tidsskrifts søstermedie Hæmatologisk Tidskrift har forholdt Medicinrådets direktør Søren Gaard den kritik, Christian Bjørn Poulsen fremsætter. Hæmatologisk Tidsskrift anmodede om et interview, men direktøren ønskede at forholde sig til kritikken på skrift. Hans svar på kritikken følger nedenfor.

Svar på kritikken

Hvad er rationalet bag at udgive en behandlingsvejledning, som ikke er gældende? Hvorfor ikke vente med at udgive vejledningen til, at lægemiddelrekommandationen er klar?

”Medicinrådets behandlingsvejledninger – som rummer de to dokumenter ’evidensgennemgang’ og ’opsummering af evidensgennemgang' – offentliggøres, når de er godkendt af Rådet. Vi offentliggør dokumenterne med det samme, fordi der skal være transparens om Medicinrådets arbejde, og fordi de danner grundlag for, at Amgros kan afholde udbud. Vi kan først udarbejde en lægemiddelrekommandation, når der har været et udbud, og vi kender lægemidlernes priser,” skriver Søren Gaard.

I den mellemliggende periode, hvor man afventer lægemiddelrekommandationen, må lægerne ikke behandle efter anbefalingerne i vejledningen. Hvorfor ikke? Kan det forsvares at bede lægerne om at behandle patienterne på en måde, som Medicinrådet jo tydeligt ikke står på mål for fagligt?  

”Vi står på mål for indholdet i behandlingsvejledningerne, når de er godkendt. Det fremgår af dokumenterne, at de danner grundlag for efterfølgende lægemiddelrekommandationer. Vejledningen indeholder vurderinger af, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige at behandle patienter med inden for et sygdomsområde. Det bygger på en redegørelse for evidensen for klinisk effekt og sikkerhed. Vejledningen indeholder også eksempelvis kriterier for start af behandling og skift af lægemidler, som kan være aktuelt, før rekommandationen er klar,” skriver Søren Gaard.

Mange behandlende læger har ikke været klar over, at behandlingsvejledningen ikke var gældende fra det tidspunkt, hvor den udkom. Kommunikerer Medicinrådet klart nok? Det fremgår eksempelvis ikke nogen steder i vejledningen, at den ikke er gældende?

”Behandlingsvejledningerne indeholder en sundhedsvidenskabelig vurdering. Men de indeholder ikke det økonomiske aspekt – altså lægemidlernes priser - fordi Amgros først skal afholde udbud, og det gør de på baggrund af den godkendte evidensgennemgang og en omkostningsanalyse. For at gøre sammenhængen mellem de forskellige dele af arbejdet mere tydelig, er vi i gang med at opdatere Metodehåndbogen for behandlingsvejledninger. Vi forventer, at den bliver færdig i løbet af 2024. Som en del af det arbejde ser vi også på, om vi kan tydeliggøre, hvornår behandlingsvejledningerne er gældende,” skriver Søren Gaard.

 

Læs hele artiklen, hvor Christian Bjørn Poulsen fremsætter sin kritik af Medicinrådets proces:

Del artikler