"Perioden har været præget af et meget stort arbejdspres, højt tempo og tilgang af nye samfundskritiske arbejdsopgaver, som ministeriet ikke tidligere har løst," siger Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær.

Arbejdstilsynet varsler påbud mod Sundhedsministeriet

Coronaepidemien har kostet uanede kræfter hos de ansatte i Sundhedsministeriet. Arbejdstilsynet har nu varslet et påbud mod ministeriet, så store arbejdsmængder og tidspres ikke går ud over de ansattes sikkerhed og sundhed.

Sundhedsministeriet har siden juli 2021 indgået i et aftaleforløb med Arbejdstilsynet, som blev afsluttet med to kontrolbesøg i foråret 2022. Ministeriet har efterfølgende modtaget en høring over Arbejdstilsynets beskrivelse af sagens oplysninger. Det fremgår af høringen, at Arbejdstilsynet overvejer at give Sundhedsministeriet et påbud, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

”De sidste to års coronahåndtering har uundgåeligt påvirket arbejdsmiljøet i Sundhedsministeriet. Perioden har været præget af et meget stort arbejdspres, højt tempo og tilgang af nye samfundskritiske arbejdsopgaver, som ministeriet ikke tidligere har løst," siger Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær.

Han fortæller, at man i ministeriet er i fuld gang med konkrete handlinger for at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Blandt andet er der fokus på klare regler for arbejdstid, klare regler for hjemmearbejde, bedre pausekultur, bedre prioritering af opgaver, bedre sagsgange, længere frister og bedre møde- og mailkultur. Derudover er der også tilbud om psykologsamtaler.

"Det er helt afgørende, at Sundhedsministeriet både skal være et sted med vigtige og spændende opgaver og et sted, hvor der er en balance mellem arbejde og fritid,” siger Svend Særkjær.

Der vil løbende blive målt på, om trivslen forbedres. Blandt andet bliver der konkret målt på sygefravær, overarbejde, personaleomsætning, arbejdsmængde og frister. Derudover vil der blive gennemført en ekstraordinær arbejdsmiljøvurdering primo 2023.

Ministeriet vil indgå i videre dialog med Arbejdstilsynet og sikre en tæt opfølgning på, at de igangsatte initiativer i handlingsplanen skaber forbedring i arbejdsmiljøet.

Like eller del denne artikel