Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Stadig flere patienter behandles hjemme - Rigshospitalet opretter nyt Videncenter for Hjemmebehandling

Hospitalsbehandling behøver ikke længere foregå på et hospital. Stadigt flere patienter får i disse år mulighed for at være hjemme, mens de er under behandling, og Rigshospitalet åbner nu et videncenter, der skal hjælpe til at endnu flere kan få hospitalsbehandling udenfor hospitalet.

En ny kortlægning viser, at mens Rigshospitalet i 2015 tilbød cirka 15 forskellige typer af hjemmebehandling, er tallet nu over 35. ​

"For patienterne er der mange fordele ved at være hjemme så meget som muligt: Det gavner livskvaliteten, risikoen for infektioner er mindre, og mange oplever at de er mere frie. På Rigshospitalet ser vi mange patienter som kommer langvejs fra, det gør det endnu mere vigtigt at kunne give patienterne mulighed for at være hjemme mest muligt," siger vicedirektør Susanne Poulsen. Hun er formand for det nye videncenters styregruppe.

De nuværende hjemmebehandlingstilbud spænder landet over vidt – fra kemoterapi og antibiotikabehandling til lysbehandling mod gulsot, hjemmedialyse og meget mere. Fælles for behandlingerne er dog, at hjemmebehandling udfordrer de traditionelle roller og regler for hospitalsbehandling.

"Patienterne og ofte også de pårørende får en mere aktiv rolle, og det kræver, at de bliver godt klædt på, og at der er et solidt og trygt samarbejde med den afdeling, der er ansvarlig for behandlingen. Som regel er der tale om meget tæt kontakt mellem den enkelte familie og Rigshospitalet for eksempel via besøg, telemedicinsk overvågning og telefonsamtaler. Hjemmebehandlingstilbuddet skal altid tilpasses til den enkelte patients behov. Rigtig mange ønsker at være mest muligt hjemme, mens enkelte er mere trygge ved at være indlagt, siger Susanne Poulsen.

Den nye måde at tilbyde hospitalsbehandling på kan udfordre de traditionelle rammer for økonomi og behandlingsansvar, og det er nogle af de udfordringer, det nye videncenter gerne vil arbejde med at løse ved at samle erfaringer og kræfter.

Videncenteret skal også arbejde for, at det medikotekniske udstyr som er nødvendigt til hjemmebehandling bliver tilpasset og udviklet. Mange apparater er designet til at blive brugt af en ansat på et hospital og ikke af patienten selv, derfor kan der være brug for justeringer eller nye modeller.

Hjemme er ofte bedst til drop med antibiotika

På direktørgangene i regionerne har man for længst fået øje på de nye muligheder for at behandle hjemme, og sundhedsdirektørerne i de fem regioner bad derfor for nylig forsknings- og konsulenthuset Defactum undersøge brugen af intravenøs antibiotikabehandling derhjemme kontra på hospitalet. Intravenøs antibiotikabehandling har i en årrække været anvendt i varierende omfang i de danske regioner og kommuner.

Rapporten - en såkaldt medicinsk teknologivurdering - er netop kommet fra Defactum og viser, at hjemmebehandling af infektioner med antibiotikadrop er lige så effektivt og sikkert som behandling på hospitalet.

"For udvalgte patienter med forskellige infektioner ser det ud til at hjemmebehandling med antibiotikadrop er en sikker og effektfuld model. Og den er samtidig billigere for samfundet og mere afholdt af patienterne," fortæller seniorprojektleder Claus Løvschall, Defactum, og understreger:

"Der er et varierende behov for uddannelse og kompetenceudvikling i kommunerne. Uddannelsesniveauet er forskelligt hos de kommunale sygeplejersker, og nogle kommuner har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til at modtage alle patienter, der er egnet til hjemmebehandling med drop," sige han.

Den nuværende anvendelse af hjemmebehandling med antibiotikadrop er dog, ifølge rapportens konklusioner, effektiv og sikker, når den tilbydes de rette patienter. Og derfor vil flere patienter også kunne få gavn af en udvidelse af de kommunale kompetencer.

Kræver ressourcer af patienten

Nok har blandt andet den kommunale sygeplejerske en central rolle i at guide patienten, men hjemmebehandlingen kræver samtidig ekstra ressourcer hos patienten.

"Et godt resultat afhænger af mange forhold, om f.eks. behandlingsmodellen passer godt til patienten, og om patienten selv kan måle, forstå og efterleve hjemmebehandlingen," forklarer programleder Bettina Risør, Defactum og fortsætter:

"Først og fremmest er det vigtigt at erkende, at hjemmebehandling i dag er kompleks. Nye typer af medicin, mere brugervenlig teknologi og bedre priser gør det muligt for stadigt flere at få hjemmebehandling med antibiotikadrop, men det stiller også krav til viden, koordination og kommunikation på tværs af kommuner og hospitaler."Disse typer behandlinger kan foregå i patientens hjem

  • Medicin – for eksempel kemoterapi eller antibiotika i drop, som patienten selv håndterer via en elektronisk pumpe
  • Monitorering – for eksempel overvågning af blodtryk i lungerne hos hjertesvigtpatienter via en lille chip i lungens pulsåre
  • Procedurer – for eksempel lysbehandling til nyfødte med ukompliceret gulsot via et særligt lystæppe
  • Udgående funktion – for eksempel lindrende behandling til alvorligt eller uafvendeligt syge børn ved Palliativt Team for Børn og Unge

 

Del artikler