Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Wegovy har sin berettigelse, men medicinen er ikke løsningen på overvægtsproblemet. Det er kun et hjælperedskab, som kan bruges ovenpå en bund af livstilsændringer, hvor man ændrer på kost og motion,” siger Jens Meldgaard Bruun, der er overlæge og professor på Steno Diabetes Center Aarhus og lægefaglig leder på Nationalt Center for Overvægt.

Wegovy er ikke løsningen – men et hjælperedskab i kampen mod overvægt

Vi ved meget om Wegovy – men der er også meget, vi endnu ikke ved: Vil effekten eksempelvis aftage over tid, og er der alvorlige bivirkninger på sigt? 

Hos Familielægerne i Skanderborg har de travlt, og i de seneste måneder er særligt én opgave begyndt at tage mere tid i klinikken; nemlig forespørgsler om den nye vægttabsmedicin Wegovy. 

”Vores patienter har generelt god effekt af Wegovy. Nogle er meget entusiastiske og giver den samtidig en ordentlig skalle på motionscyklen. Men vi har også nogle patienter, der ikke tåler Wegovy og må stoppe igen,” siger Rasmus Christoffersen, der er praktiserende læge hos Familielægerne i Skanderborg. Han forklarer, at han gør en del ud af at tale med sine patienter, før han udskriver medicinen.

”Jeg spørger bredt ind til patientens situation og udskriver aldrig Wegovy efter første konsultation, men sender dem hjem med patientinformation, så de kan nå at tænke sig om. Jeg vil også gerne vide, om de har været på andre slankekure – og hvad effekten af dem har været. For det kan være svært at kæmpe imod sin genetik, hvis man har tendens til overvægt. Derfor forklarer jeg dem også, at det vigtigste er at have en sund krop”. 

”Vores patienter har generelt god effekt af Wegovy. Nogle er meget entusiastiske og giver den samtidig en ordentlig skalle på motionscyklen. Men vi har også nogle patienter, der ikke tåler Wegovy og må stoppe igen,” siger Rasmus Christoffersen.

Tid og pris

Og der kan være god grund til at kende patientens situation grundigt, for det er tidskrævende for klinikken, hvis først patienten er i behandling. Hos Familielægerne i Skanderborg kan en Wegovy-patient i løbet af det første år typisk forvente at skulle have seks til syv konsultationer. Så hvis man ganger op med det antal patienter, der er i behandling med præparatet, bliver det til mange konsultationer, som klinikken skal finde tider til.

Om Wegovy

Lægemidlet Wegovy (semaglutid) er en GLP1-analog. GLP-1 er en fysiologisk regulator for appetit og kalorieindtag, og GLP1-receptoren findes i flere områder i hjernen, der er involveret i appetitregulering

Det aktive stof i Wegovy - semaglutid - har de seneste år været brugt til behandling af patienter med type 2-diabetes. Stoffet sælges til den indikation under handelsnavnet Ozempic og gives i en dosis på op til 1 mg/uge. Hvis semaglutid skal bruges som vægttabsmedicinen Wegovy, skal dosis øges op til 2,4 mg/uge

Wegovy kan udskrives til patienter med et BMI på over 30 eller et BMI på over 27, hvis patienten har følgesygdomme på grund af overvægt – såsom type 2-diabetes, forhøjet kolesteroltal, forhøjet blodtryk, søvnapnø eller hjerte-kar-sygdomme

Almindelige bivirkninger ved Wegovy er gener fra mave og tarm, og det er også en hyppig årsag til, at folk stopper med medicinen. Der er indtil nu kun sjældent indrapporteret alvorlige bivirkninger ved Wegovy, men eksempler er svimmelhed, betændelse i bugspytkirtlen - og for mennesker med type 2-diabetes desuden lavt blodsukker og forværring af bestående diabetisk øjensygdom

Kilde: Sundhedsstyrelsen (Rationel Farmakoterapi) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

”Vi bruger i vid udstrækning vores dygtige personale til opfølgningskonsultationerne, men tiden kan jo som bekendt kun bruges én gang. Så det kan komme til at betyde, at vi måske må skubbe andre lige så vigtige konsultationer,” siger Rasmus Christoffersen.

Samtidig er prisen også en faktor, der ikke er til at komme udenom for de fleste patienter. For et årsforbrug af Wegovy koster mellem 17.000 og 31.000 kroner afhængig af den dosis, man skal have – og Medicintilskudsnævnet har indtil videre sagt nej til at give offentligt tilskud til medicinen. Dog kan medlemmer af Sygesikringen Danmark i øjeblikket få tilskud, men på grund af medicinens store popularitet har sygesikringen besluttet at stoppe generelt tilskud til Wegovy fra 1. januar 2024. 

En livslang behandling

Man ved efterhånden en hel del om effekten af Wegovy. Der er udført et større studieprogram på Wegovy med en række såkaldte STEP-studier – alle gennemført og finansieret af Novo Nordisk, som også ejer patentet på medicinen. I STEP-1-studiet gav man personer med et BMI på over 30 - eller et BMI på over 27 med en overvægtsrelateret følgesygdom - en ugentlig dosis Wegovy i 68 uger i tillæg til kaloriereduceret kost og motion.

Resultaterne viste, at de opnåede et vægttab på omkring 14 procent i forhold til udgangsvægten. Det lyder umiddelbart som et meget lovende resultat, men STEP 4-studiet viste, at hvis man efter 20 uger stopper med Wegovy og kun fortsætter med en livsstilsinvention med kost og motion, vil man tage noget af vægten på igen. Det resultat blev underbygget, da man lavede et opfølgningsstudie, der fulgte deltagerne fra STEP 1-studiet i et år efter, at de var stoppet med både Wegovy og livsstilsinterventionen. Her viste resultaterne, at gruppen på Wegovy tog en stor del af det opnåede vægttab på igen – dog bevarede de cirka fem procent af vægttabet fratrukket placeboeffekten. Placebogruppen var tilbage på udgangsvægten. 

”Resultaterne viser, at man er nødt til at blive ved med at tage medicinen, hvis man vil opretholde hele sit vægttab. Det er der sådan set ikke noget overraskende i, og vi kender det også fra andre GLP1-behandlinger. Når sulten ikke længere er hæmmet af GLP1-behandlingen, vil man føle en enorm sult og begynde at tage på igen,” siger Jens Meldgaard Bruun, der er overlæge og professor på Steno Diabetes Center Aarhus og desuden lægefaglig leder på Nationalt Center for Overvægt.

”For mig er det mere interessant at se på, hvordan man kan trappe folk ned i dosis og finde en vedligeholdelsesdosis eller prøve at finde en metode til at trappe folk helt ud. Selvfølgelig sammen med en livstilsintervention, som man altid skal have med for at kunne opnå et vedvarende vægttab.”

Effekt og bivirkninger

Da Wegovy stadig er et nyt produkt på markedet, er der endnu ikke lavet studier på, hvad der kunne være et passende vedligeholdelsesniveau. Man ved heller ikke, om effekten af Wegovy vil aftage efter flere års forbrug – eller om der er alvorlige bivirkninger forbundet med medicinen på lang sigt. 

”Men det vil være rigtig interessant, hvis vi kunne komme i gang med at lave disse studier. Særlig for lægerne i almen praksis, som nok vil opleve det største pres for at se de patienter, som er interesserede i at prøve Wegovy. Foreløbig venter vi på at se resultaterne af SELECT-studiet, som undersøger, om Wegovy har en beskyttende kardiovaskulær effekt. Her har man fulgt patienterne i fem år, og disse resultater vil også vise, hvordan det er gået med patienternes vægttabsbehandling i den periode,” siger Jens Meldgaard Bruun.

Kun et hjælperedskab

Selv bruger Jens Meldgaard Bruun også Wegovy i sit daglige arbejde i klinikken på Steno Diabetes Center Aarhus, men det er i de mere specielle tilfælde, hvor et vægttab er bydende nødvendigt; for eksempel hvis en patient har brug for at tabe sig hurtigt for at blive klar til en hjertetransplantation. 

”Wegovy har sin berettigelse, men medicinen er ikke løsningen på overvægtsproblemet. Det er kun et hjælperedskab, som kan bruges ovenpå en bund af livstilsændringer, hvor man ændrer på kost og motion. Med livstilsændringer kan man opnå et vist niveau af vægttab, og dertil kan man lægge medicinsk behandling og om nødvendigt også kirurgisk behandling. Det er vigtigt, at tingene arbejder sammen og at vi lærer at bruge redskaberne bedst muligt, så patienten får det maksimale udbytte af behandlingen,” siger Jens Meldgaard Bruun.

Man skal kende sine patienter

Hos Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har formand Bolette Friderichsen beskæftiget sig en del med spørgsmålet om, hvordan man som praktiserende læge skal forholde sig til Wegovy. Allerede i slutningen af januar var selskabet klar med et nyhedsbrev om det nye lægemiddel til medlemmerne.

”Som praktiserende læge skal man kende sine patienter. Det er også vigtigt i tilfældet med Wegovy, og særligt vigtigt, fordi man skal imødegå urealistiske forventninger til et vægttab,” siger Bolette Friderichsen, der udover at være formand for DSAM selv er praktiserende læge i Holstebro. 

”Nogle patienter har en forestilling om, at de kun behøver at kick-starte et vægttab med Wegovy, og efter et halvt år kan de så holde vægttabet ved at spise fornuftigt og motionere. Men der må man forklare dem, at det er en livslang behandling – og at man tager på igen, hvis man stopper med medicinen.”

Hun mener, at den praktiserende læge sammen med patienten skal lægge en plan for det ønskede vægttab, der kan omfatte Wegovy, men også sund kost og motion. 

”At udskrive Wegovy er ikke en ekspeditionssag, som nogle online-klinikker har gjort det til. Man er nødt til at gå ind i den enkelte patients situation og vurdere, om patienten vil have gavn af det. Man skal spørge til, om patienten tidligere har været på slankekure eller haft en spiseforstyrrelse – og hvad målet med at tabe sig egentlig er. I den forbindelse er det væsentligt at spørge til patientens indre dialog og selvaccept. For hvis man hader sig selv, bliver man ikke mere tilfreds af at tage Wegovy. Så flytter problemet sig bare et andet sted hen. Derfor er det grundlæggende vigtigt at acceptere, at man godt kan være tyk og sund.”

Ikke løsning på fedmeepidemi

Bolette Friderichsen fortæller, at nogle praktiserende læger er begyndt at samle de Wegovy-interesserede patienter i grupper, så de kan få information og samtidig støtte hinanden. Som praktiserende læge udskriver hun også selv Wegovy, men kun i de tilfælde, hvor der er gode begrundelser for ønsket om et vægttab; for eksempel har hun gjort det til en kvinde med et svært tilfælde af endometriose, der har brug for at kunne tabe sig for at blive klar til operation. 

”Jeg tror, at Wegovy vil finde sin plads i repertoiret af midler til vægttab. I årtier har vi kendt til medicin mod overvægt, og nu er der en ny generation af medicin på vej. Det er fint, men det er ikke en løsning på fedmeepidemien.” 

 

Jens Meldgaard Bruun har modtaget honorarer for undervisning fra Novo Nordisk samt været investigator på lægemiddelstudier for Novo Nordisk.
REFERENCER:

  • Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity, The New England Journal of Medicine, marts, 2021
  • Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide versus Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity, JAMA, marts, 2021
  • Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes, obesity and metabolism, april, 2022
  • Semaglutide Effects on Heart Disease and Stroke in Patients With Overweight or Obesity (SELECT). ClinicalTrials.gov. marts, 2023
  • Viden og anbefaling vedrørende semaglutid, DSAM, 25. januar, 2023

 

wegovy

Del artikler