Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Danmarks Statistik med interessante tal: Her er kernebrugeren af Wegovy

En fraskilt og vellønnet kvinde i 50´erne er kernebrugeren af slankemedicin som Wegovy, hvis man skal tro nye tal fra Danmarks Statistik. 

I hvert fald viser de tørre tal, at der er flest brugere af slankemedicin blandt kvinder, at den højeste andel af brugere findes i aldersgruppen 50-59, og at andelen af brugere er højest blandt fraskilte og blandt vellønnede.

Danmarks Statistik har udgivet en hel rapport om danskernes voldsomt stigende brug af slankemidler. I 2023 indløste 117.500 voksne danskere en recept på slankelægemidler, hvilket udgør 2,4 procent af den voksne befolkning. Dette tal er mere end en fordobling fra 2022, hvor 0,6 procent af befolkningen brugte slankemedicin, og en enorm stigning fra 2021, hvor kun 0,3 procent brugte slankemedicin.

Stigningen tilskrives naturligvis lanceringen af det nye slankemiddel fra Novo Nordisk, Wegovy, i december 2022. Wegovy er sammen med Saxenda de to hyppigst anvendte slankelægemidler i 2023. Det kendte middel Ozempic har samme indholdsstof som Wegovy og virker også slankende, men det er godkendt til behandling af type 2-diabetes.

Forbruget af slankemedicin var større for 25 år siden

Rapporten understreger dog, at selvom der er en stor stigning i forbruget af slankemedicin, er forbruget faktisk stadig lavere end omkring årtusindeskiftet, hvor hele 3,1 procent af den voksne befolkning – 131.000 danskere – brugte slankemidlet Letigen. Det store forbrug dengang gik dog hurtigt nedad igen, efter Lægemiddelstyrelsen forbød midlet i 2002 på grund af indberetninger om alvorlige bivirkninger og dødsfald.

Slankemidlet Letigen blev produceret af Nycomed Danmark A/S og markedsført i 1990´erne. Pillen indeholdt koffein og det amfetamin-lignende efedrin, som kan øge blodtrykket og har været forbundet med en række alvorlige kardiovaskulære problemer, herunder hjerteanfald, slagtilfælde og i sjældne tilfælde dødsfald. Brugen af efedrinholdige produkter til vægttab var også udbredt i mange andre lande, især i USA, hvor kosttilskud og vægttabsprodukter med efedrin var populære i 1990'erne og de tidlige 2000'ere. I USA førte bekymringer om sikkerhed til et forbud mod kosttilskud indeholdende efedrin i april 2004.

Flest kvinder blandt brugerne

Den nye analyse fra Danmarks Statistik afslører også interessante demografiske tendenser blandt nutidens brugere af slankemedicin. Kvinder udgør den største brugergruppe, med 72 procent af slankemiddelbrugerne i første halvdel af 2023.

Det svarer til, at 3,5 procent af alle danske kvinder over 18 år har indløst recept på slankemedicin, mens 1,4 procent af alle danske mænd har.

Ifølge tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, som måler selvrapporteret højde og vægt, var der i 2023 19,2 procent svært overvægtige kvinder og 18,1 procent svært overvægtige mænd i Danmark.

Flest brugere blandt de midaldrende

Den største andel af brugere er blandt de 50-59 årige i befolkningen, hvor 3,2 procent havde indløst mindst én recept på et slankelægemiddel, mens andelen var 2,8 procent blandt alle 40-49 årige. Den laveste andel var blandt børn under 18 år, hvor under 0,1 procent brugte slankelægemidler. Blandt personer i alderen 70-79 år var andelen af brugere på 0,6 procent og blandt personer over 80 år var andelen helt nede på 0,2 procent.

Den højere andel af brugere af slankelægemidler blandt de 40-59-årige kan afspejle, at andelen af svært overvægtige er højere i denne aldersgruppe, skriver rapportens to forfattere, Fenja Søndergaard Møller og Emilie Rune Hegelund. Dette understøttes af tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2023, hvor mere end 20 procent af personer i alderen 35-64 år rapporterer højde og vægt svarende til svær overvægt. Men forskellene kan også skyldes, at de 40-59-årigei højere grad selv ønsker at bruge slankelægemidler til vægttab. Den lavere andel af brugere af slankelægemidler i de ældste aldersgrupper afspejles nemlig ikke i en tilsvarende lavere forekomst af svær overvægt ifølge Den Nationale Sundhedsprofil.

Flest brugere blandt fraskilte og vellønnede

Andelen af brugere af slankelægemidler er højere blandt personer i parforhold end blandt enlige, når der tages udgangspunkt i Danmarks Statistiks familietyper. Men hvis man opdeler brugerne af slankelægemidler i forhold til civilstand, er billedet imidlertid anderledes, idet andelen varierer mellem ugifte og fraskilte. Andelen af brugere er højest blandt fraskilte, hvor 2,3 procent havde indløst recept på et slankelægemiddel i første halvdel af 2023. Den tilsvarende andel blandt ugifte var på 1,1 pprocent, imens andelen blandt gifte var 2,0 procent.

Fordi slankemidlet Wegovy ikke er dækket af offentligt tilskud, og folk derfor selv skal betale mellem 16.000-28.000 kroner for det årligt, er det ikke overraskende, at flere af de personer, der har råd til det, også er dem, der bruger det. I starten af 2023 brugte 3,4 procent af de personer med de højeste indkomster slankemedicin, mens kun 1,6 procent af dem i den laveste indtægtsgruppe (hvor andelen af svært overvægtige er størst) gjorde det. Det betyder, at der er næsten dobbelt så mange brugere i den rigeste gruppe sammenlignet med den fattigste.

Konkret betyder det, at cirka hver fjerde person i Gentofte Kommune med selvrapporteret svær overvægt bruger slankemedicin. I Læsø Kommune er det kun 2,9 procent. 

Del artikler