Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Opfordringen følger to måneder efter, at Medicintilskudsnævnet har anbefalet, at Lægemiddelstyrelsen fjerner klausuleret tilskud til alle GLP-1-analoger, herunder Ozempic.

Ozempic kobles med nedsat risiko for leverkræft i svensk studie

Langvarig brug af Ozempic (indholdstoffet er semaglutid) og andre lægemidler af typen GLP1-agonister er forbundet med en reduceret risiko for at udvikle leverkræft hos mennesker med type 2-diabetes og kronisk leversygdom. Det viser et svensk registerbaseret studie.

I studiet, som er offentliggjort i tidsskriftet Gut, inkluderede forskerne ved Karolinska Institutet alle mennesker i Sverige med kronisk leversygdom og type 2-diabetes i perioden 2010 til 2020. De sammenlignede derefter risikoen for alvorlig leverskade hos dem, der blev behandlet med GLP1-agonister, og dem, der ikke blev det.

Resultaterne viste, at de, der tog GLP1-agonister i en længere periode, havde en lavere risiko for senere at udvikle mere alvorlige former for leversygdomme som skrumpelever og leverkræft. Mange af personerne i undersøgelsen holdt op med at tage GLP1-agonister, hvilket resulterede i en manglende beskyttende effekt. De, der fortsatte med at tage deres medicin over en periode på ti år, havde halvt så stor risiko for at udvikle alvorlig leversygdom.

Konkret havde folk, der tog medicinen, en risiko på 13,3 procent for at få alvorlige leverproblemer efter 10 år, mens dem, der ikke tog medicinen, havde en risiko på 14,6 procent.

Når man ser på tallene på en lidt anden måde, viste det sig, at risikoen for disse alvorlige leverproblemer blandt medicinbrugerne var 7,4 procent over 10 år, sammenlignet med 14,4 procent for dem, der ikke tog medicinen. Efter 6 år var risikoen 5,4 procent for medicinbrugerne mod 9,0 procent for dem, der ikke tog medicinen. Efter 8 år steg denne risiko til 7,2 procent for dem på medicinen, sammenlignet med 11,7 procent for dem uden.

Ifølge forskerne tyder resultaterne på, at GLP1-agonister kan være en effektiv behandling til at undgå alvorlig leversygdom hos mennesker med samtidig type 2-diabetes.

En begrænsning ved metoden, der er brugt i studiet, er dog, at det ikke er muligt at kontrollere for faktorer, som der ikke er data for, såsom blodprøver til at beskrive sværhedsgraden af ​​leversygdomme.

Forskerne har dog for nylig oprettet en ny database kaldet HERALD, hvor de har adgang til blodprøver fra patienter i Region Stockholm. Som et næste skridt vil forskerne undersøge effekten af ​​GLP1-agonister i HERALD. Hvis de får lignende resultater, vil det yderligere styrke hypotesen om, at GLP1-agonister kan bruges til at reducere risikoen for alvorlig leversygdom.

Fedtleversygdom anslås at ramme op til hver femte person i Sverige, hvoraf mange har type 2-diabetes, og omkring fem procent udvikler alvorlig leversygdom. i øjeblikket er der ikke nogen godkendte lægemidler til at reducere denne risiko.

Del artikler