Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Forbedring af kondition nedsætter risikoen for prostatakræft

Mænd, der forbedrer deres kondition, har en signifikant lavere risiko for prostatakræft. Det viser en stor, svensk undersøgelse.

Analysen, som er publiceret i British Journal of Sports Medicine, bygger på en forsøgsgruppe på 57.652 mænd med en gennemsnitsalder på 41,3 år. Gruppen blev trukket fra tal fra svenske nationale sundhedsprofildatabaser fra 1982 til 2019.

Deltagerne gennemførte en vurdering af arbejdsmiljøprofilen inklusive mindst to gyldige konditionstest på et cykel-ergometer.

I løbet af en gennemsnitlig opfølgning på 6,7 år blev 592 af mændene (en procent) diagnosticeret med prostatakræft, og hos 46 personer (0,08 procent) var prostatakræft den primære dødsårsag.

For hver lille forbedring i kondition, falder risikoen for prostatakræft med to procent. Når man ser på personer, hvis kondition enten er blevet bedre med tre procent, er uændret (ændret med op til tre procent), eller er faldet med tre procent, viser det sig, at dem med forbedret kondition har en 35 procent lavere risiko for at udvikle prostatakræft sammenlignet med dem, hvis kondition er blevet dårligere.

Forbindelsen mellem forbedring i kondition og risikoen for at få prostatakræft var kun tydelig for personer, som allerede havde et middelgodt konditionsniveau fra starten. Desuden viste ændringer i kondition, både målt i absolutte tal og i forhold til personens startniveau, sig ikke at have nogen indflydelse på risikoen for at dø af prostatakræft.

Forskerne mener, at grunden til, at de ikke fandt nogen forbindelse med dødelighed, kan være, at der var forholdsvis få, der døde af prostatakræft i den gruppe, de undersøgte.

De bemærker desuden, at der er relativt sparsom evidens for forebyggelsesfaktorer, der kan reducere risikoen for prostatakræft. Der er dog tegn på, at træning reducerer risikoen for dødelighed af alle årsager på tværs af mange kræfttyper, herunder prostatakræft. Forskerne forventer, at deres og lignende undersøgelser af mekanismer bag fordele ved fysisk aktivitet vil føre til mere målrettede forebyggelsesanbefalinger.

De understreger, hvor vigtigt det er at opfordre folk til at forbedre deres kondition eller opnå et moderat niveau af fysisk form. Forskerholdet planlægger nu at gennemføre en tilsvarende undersøgelse med fokus på brystkræft.

Del artikler