Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Vi må simpelthen ikke stå i en situation, hvor vi ikke prioriterer sundhed, fordi vi ikke har det fulde overblik over de positive afledte økonomiske effekter”, siger Ida Sofie Jensen.

Lægemiddelindustriforeningen foreslår en sundhedsøkonomisk vismand

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) foreslår at udvide det økonomiske råd med en sundhedsøkonomisk vismand. Vismanden skal bidrage til at inkludere bredere samfundsøkonomiske virkninger, når der tages beslutninger om nye sundhedsindsatser, som for eksempel inden for psykiatri og kroniske sygdomme.

"Sund fornuft viser os, at investeringer i sundhed ikke kun forbedrer enkeltpersoners overlevelse og livskvalitet. Der er også positive effekter for samfundet, såsom øget produktivitet og mindre pres på sundhedssystemet," udtaler Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Lif mener, at det er vigtigt at overveje potentialet for at øge arbejdsstyrken og mindske belastningen på sundhedssystemet ved beslutninger om sundhed. Der er behov for bedre forståelse af de langsigtede samfundsøkonomiske virkninger for at træffe de rette investeringsvalg.

“Vi står over for store beslutninger på sundhedsområdet, hvor det også vil være relevant at inddrage dynamiske effekter. Det gælder for eksempel på psykiatriområdet i forlængelse af 10-års planen for psykiatrien, i forbindelse med implementering af indsatser på kronikerområdet, styrkelse af kræftindsatsen og optimering af vaccineprogrammer. Vi må simpelthen ikke stå i en situation, hvor vi ikke prioriterer sundhed, fordi vi ikke har det fulde overblik over de positive afledte økonomiske effekter”, siger Ida Sofie Jensen.

Men det kræver bedre indsigt. Derfor lancerede Lif Beregner for Investeringer i Sundhed, BIS, den 1. november 2022, og nu har Lif sat sig for at videreudvikle BIS til BIS 2.0. Det er VIVE, der står for videreudvikling af modellen, så den bliver  lettere at bruge, dækker flere sygdomsområder og indeholder opdaterede sundhedsdata.

Lif lancerede Beregner for Investeringer i Sundhed, BIS, blev lanceret 1. november 2022. Det er en gratis beregner, der sætter tal og kroner på afledte økonomiske effekter af investeringer af sundhed inden for 22 terapiområder.

Samtidig foreslår Lif, at der etableres en sundhedsøkonomisk vismandsinstitution og udpeges en sundhedsøkonomisk vismand, der skal supplere det nuværende økonomiske råd, der dermed skal udvides fra fire til fem personer.

”Den sundhedsøkonomiske vismand skal over en treårig periode opbygge vidensgrundlaget om dynamiske effekter af bedre sundhed ved at udvikle metode og praksis på området og ved at være med til at skabe grundlaget for at dynamiske effekter af bedre sundhed inddrages systematisk i beslutningsgrundlaget for nye initiativer på sundhedsområdet,” forklarer Ida Sofie Jensen.

Endelig foreslår Lif, at viden om dynamiske effekter og beregning af investeringer i sundhed (BIS-modellen) også integreres i undervisningen på universiteterne og bliver en del af undervisningen i for eksempel sundhedsøkonomi.

Del artikler