Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Der er mange borgere i behandling, der er blevet overtalt til at vælge Ozempic, og som ofte gør det på trods af ubehag ved at stikke sig i maven, og de har også – trods tilskud – selv betalt en del penge for præparatet, cirka 4.000 kroner om året, fordi vi har overbevist dem om, at det var den rette vej at gå i forhold til deres sundhed. Det er hjernedødt at genere dem, når de nu er i gang med en god og effektiv behandling,” siger Jørgen Skadborg.

Individuelt Ozempic-tilskud bliver en kæmpe ekstra opgave for praktiserende læger

Medicintilskudsnævnet har foreslået at ophæve det generelle tilskud til diabeteslægemidlet Ozempic (semaglutid). PLO-formand Jørgen Skadborg kalder det en overreaktion og lægger op til, at praksislæger ikke skal genoverveje de nuværende tilskud, men kun lave den individuelle ansøgning til nyordinerede.

Omtrent 90.0000 diabetespatienter skal snart søge individuelt tilskud om at bruge Ozempic (semaglutid) – i hvert fald hvis det står til Medicintilskudsnævnet, der vil indstille det automatiske tilskud til det populære Novo Nordisk-præparat. Opfordringen til en indstilling af tilskuddet sker, da Danske Regioner vurderer, at de skal bruge over en milliard kroner i tilskud til GLP-1-medicin i år.

Medicintilskudsnævnets indstilling til Lægemiddelstyrelsen har fået praktiserende læger på barrikaderne. Jørgen Skadborg vurderer, at hver enkelt praktiserende læge skal have fat på 25 patienter hver til en genovervejelse af deres medicinbehov. Han kalder udspillet en ”overreaktion.”

”Som praktiserende læger skal vi bidrage til, at der er styr på samfundsøkonomien, og vi er som branche meget samvittighedsfulde. I mine to årtier som læge har PLO altid bidraget til rationel anvendelse af borgernes penge. Via faglige vejledninger er vi blevet tilskyndet til at bruge Ozempic, da det redder liv for mennesker med eksempelvis iskæmisk hjertesygdom. Vi fik proaktivt patienter med iskæmisk hjertesygdom over på GLP1-behandling i min kvalitetsklynge. Og nu skal vi så vende på en tallerken, hvilket mildest talt er træls,” siger Jørgen Skadborg.  

Ikke nødvendigt med så radikal tilgang

Praktiserende læge Peder Reistad er PLO-formand i hovedstadsområdet og bakker op om landsformanden. Han ser en skærpelse af tilskudsklausulen som en mulighed til at undgå helt at fjerne det generelle tilskud.  

Ozempic er en GLP-1-hæmmer

GLP-1 (glucagon-lignende peptid-1) receptoreragonister er en klasse af lægemidler, der bruges til at behandle type 2-diabetes. 
Semaglutid – solgt under handelsnavne som Ozempic og Wegovy – er et af disse lægemidler.

GLP-1-midler er væsentlig dyrere end anden diabetesmedicin, men semaglutid kan have en stor effekt på vægttab hos overvægtige danskere.

”Vi kan sagtens stramme op for brugen af Ozempic, uden at der skal laves så radikale ændringer i tilskudsreglerne, som der lægges op til. Man kunne måske indskærpe, at man skal prøve flere lægemidler som andetvalg, inden man går over til GLP1’ere, der lige nu er ligeværdigt andetvalg i de nuværende anbefalinger. Man kunne ændre tilskudsklausulen og give os lidt tid til at implementere.”

Han tilføjer:

”Det er også vigtigt at forsøge at nedtone den tendens til ’blame-game’, der kører lige nu, hvor der trækkes lister og findes data om, hvem der udskriver, og hvem der laver ’fejl’. Langt de fleste læger ordinerer Ozempic til deres patienter, fordi det vurderes at være den bedste behandling,” siger Peder Reistad.

Patienter skal måske selv betale for ny ansøgning

Diabetesforeningen har anslået, at mindst 356.000 danskere lige nu har diabetes. Dermed er antallet af diabetespatienter næsten fordoblet de seneste 20 år. Det skyldes først og fremmest en stor stigning i antallet af personer med type 2-diabetes. Hver praktiserende læge har i gennemsnit 25 patienter, der nu skal have en ny konsultation, hvor man skal genoverveje deres medicin. Derefter skal man sandsynligvis indsende en formular til Lægemiddelstyrelsen i prosa og med omfattende redegørelser, forudser PLO-formand Jørgen Skadborg.  

”Mit gæt er, at Danske Regioner ikke vil lade os fakturere dem for nyansøgningen, så den kommer patienten selv til at betale for, er jeg bange for. Og tiden, som vi bruger på konsultationerne, tager vi fra nogle andre patienter,” siger Jørgen Skadborg. 

Peder Reistad har i et tweet beregnet, at inddragelsen af tilskuddet vil koste 1.000 lægearbejdsdage inden for almen praksis.

Forslag: Lad kravet om individuelle tilskud være fremadrettet

Jørgen Skadborg slår et slag for, at nyordinerede får lov at forblive i behandling.

”Der er mange borgere i behandling, der er blevet overtalt til at vælge Ozempic, og som ofte gør det på trods af ubehag ved at stikke sig i maven, og de har også – trods tilskud – selv betalt en del penge for præparatet, cirka 4.000 kroner om året, fordi vi har overbevist dem om, at det var den rette vej at gå i forhold til deres sundhed. Det er hjernedødt at genere dem, når de nu er i gang med en god og effektiv behandling,” siger Jørgen Skadborg.

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at knap 32.000 personer i 2022 er sat i behandling med en GLP-1-hæmmer, der er godkendt til type 2-diabetes. Heraf havde omtrent 25.000 (77 procent) fået offentligt tilskud til behandlingen. Af de personer, som fik tilskud, havde mere end 6.000 (25 procent) aldrig modtaget nogen former for diabetesmedicin tidligere. DSAM-formand, praktiserende læge Bolette Friderichsen har tidligere over for Medicinsk Tidsskrift medgivet, at de 25 procent er et ”højt tal.”

Peder Reistad oplever, at de mange forskningsnyheder og den brede medieinteresse om gevinsterne ved semaglutid har ført til, at brugen i almen praksis er blevet stimuleret.

”Forskningsmiljøerne har gang på gang delt fantastiske nyheder om GLP1’ere, og GLP1 er blevet rykket op som 2. valg i behandlingsvejledningerne fra DSAM og DES (Dansk Endokrinologisk Selskab, red.). Det har nok medført, at mange praktiserende læger er begyndt at udskrive det mere. Alle nye diabetespræparater er meget dyre, og vi har ikke siddet med en lommeregner og beregnet omkostningerne på samfundsniveau. Det ved vi mere om nu, og det kan vi justere ind efter, hvis det er dét, myndighederne mener er det samfundsøkonomisk rigtige, siger lokalformanden.

Jørgen Skadborg supplerer:

"Jeg kan ikke afvise, at man her eller der kan finde en læge, som har ladet sit gode hjerte løbe af med sig og har givet Ozempic som slankemiddel. Dette bør stoppes ved at føre tilsyn med de få læger, som har misforstået noget og har et abnormt ordinationsmønster eller har brugt tilskudsreglerne uberettiget. Resten af lægestandens læger, de 99 procent, håber jeg får lov at arbejde i fred for den slags bureaukrati."

Medicintilskudsnævnets indstilling til Lægemiddelstyrelsen er nu sendt i høring. Høringsfristen er 8. oktober.

Del artikler