Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Det giver jo ikke meget mening, at fattigere regioner skal betale til den rigeste og sundeste region,” siger Jes Søgaard.

Professor: Derfor kan der være alvorlig ulighed inden for lungekræft

Selv om overlevelsen inden for lungekræft har udviklet sig positivt de seneste 15 år, så er der fortsat langt flere med lungekræft, som dør inden for fem år i Region Sjælland. Én af de væsentligste forklaringer kan meget vel være en skæv fordeling af regionale statstilskud, siger professor Jes Søgaard. 

I de seneste årsrapporter har Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) måtte konstatere, at det går godt fremad med hensyn til lungekræftoverlevelsen i Danmark. 

”Mere end halvdelen af alle vore patienter lever mindst ét år efter diagnose og to ud af fem i to år,” skriver DLCG i årsrapporten fra 2022. Sådan var det ikke for bare 15 år siden, hvor to-års overlevelsen kun var det halve, svarende til 1 ud af 5. 

På ét punkt er der dog grund til bekymring, og det er i forhold til uligheden på tværs af regioner. På en række punkter springer overlevelsen seks til syv procentpoint mellem regionerne, hvilket får årsrapportens forfattere til at konkludere, at der er et alvorligt ulighedsproblem inden for lungekræft. Samme konklusion nåede forfatterne også i forrige rapport. Problemet er altså ikke blevet mindre på et år.

Det er især Region Sjælland, som skraber bunden i rapporterne, mens Region Hovedstaden klarer sig bedre og bedre. 

Ringere sundhed 

Sidste år igangsatte DLCG en række undersøgelser af kvalitetsindikatorer, som dog ikke fandt forklaringer på uligheden. 

En mulighed kan være, at folk i Region Sjælland har ringere sundhed med flere sygdomme, som påvirker overlevelsen ved lungekræft. 

Folk er også mere syge i Region Sjælland. Inden for 29 sundheds- og sygelighedsindikatorer ligger Region Sjælland lavest på 22 af dem og ikke højest på nogen, mens Region Hovedstaden ligger i toppen og er højest på 15 af de 29 indikatorer, viser Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021.

Den generelt ringere sundhedsprofil i Region Sjælland er dog formentlig ikke hele forklaringen på den dårligere overlevelse, mener Torben Riis Rasmussen, formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe, overlæge og klinisk lektor på Lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

”Lungekræft i Region Sjælland bliver generelt diagnosticeret i et senere stadium end i andre regioner. Det betyder formentlig en del for overlevelsen,” siger han.

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, mener, at den senere diagnosticering og ringere overlevelse i Region Sjælland har en fælles bagvedliggende forklaring i det generelle sundhedsvæsen i Region Sjælland, som scorer lavt på en række kvalitetsindikatorer.  

”Når du ser på deres sundhedsvæsen, er det tyndere end i andre regioner. Det er ikke sådan, at den enkelte læge eller sygeplejerske er dårligere, men der er bare færre af dem. Det er sværere at rekruttere og fastholde arbejdskraft, og på sygehusene er der cirka 20 procent færre læger og sygeplejersker i forhold til befolkningsstørrelsen i Region Sjælland, når man sammenligner med Region Hovedstaden. Og det udfordrede sundhedsvæsen skal så dække den befolkning med den ringeste sundhed,” siger Jes Søgaard.

Skæv fordeling af sundhedsmillioner

Det ringere sundhedsvæsen kan muligvis også forklares, for når regionerne tildeles statstilskud, så er der cirka 22 procent, som omfordeles ud fra nogle kriterier, der har til formål at sikre, at de regioner med færrest ressourcer får den største bid af de omfordelte statstilskudsmillioner. 

Men kriterierne, som styrer omfordelingen lige nu, er en del af problemet, mener Jes Søgaard. Faktisk får Region Hovedstaden 1,128 milliard kroner gennem omfordeling, mens Region Sjælland får en lille bid, og Region Midtjylland betaler hoveddelen. Det er selvom, at Region Hovedstaden er mere velhavende end alle andre regioner, og at befolkningen i regionen har et højere sundhedsniveau.  

”Det giver jo ikke meget mening, at fattigere regioner skal betale til den rigeste og sundeste region,” siger Jes Søgaard.

Region Sjælland får 389 millioner kroner gennem omfordelingen, men det er langt fra nok til at dække det ekstra behov, som regionen har, vurderer han.

Blandt kriterierne i omfordelingen er forholdet mellem antal ejerboliger og lejeboliger, hvor København har langt flere lejeboliger end for eksempel Region Midtjylland. Tanken har formentlig været, at antal lejeboliger indikerer færre ressourcer, men det er ikke altid tilfældet, siger Jes Søgaard.

”Kriterierne er blevet lavet i hastværk, og jeg mistænker, at der er ikke overblik over, hvorfor pengene fordeles som de gør,” siger Jes Søgaard, der mener, at man fra politisk side bør sammensætte en gruppe med forskellige ekspertiser, som kan udvikle nye kriterier, som sikrer større retfærdighed, så uligheden i sundhed kan udlignes. 

Af de 1.517 omfordelte sundhedsmillioner kroner betaler: 

  • Region Midtjylland 1.210 millioner kroner
  • Region Syddanmark 176 millioner kroner
  • Region Nordjylland 131 millioner kroner

Mens:

  • Region Sjælland modtager 389 millioner kroner
  • Region Hovedstaden modtager 1.128 millioner kroner. 

 

Relateret artikel

 

Del artikler