Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fra venstre Susanne Wammen og Helga Schultz.

Også lægerne får stor lønstigning – speciallæger i børne- og ungepsykiatrien får ekstra bonus

I nat blev der indgået overenskomstforlig mellem Akademikerne (AC) og Regioners Lønnings- og Takstnævn, som lander på den samme økonomiske ramme på 8,8 procent, som også er aftalt på de øvrige overenskomstområder.

Det sikrer akademikere i regionerne, herunder blandt andre læger, psykologer, farmaceuter, hospitalsfysikere, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt ansatte, lønstigninger på 6,53 procent i overenskomstperioden. 

Samtidig er både Overlægeforeningen og Yngre Læger nået i mål med en overenskomstaftale. Til sammen betyder de to forlig, at både yngre læger og overlægerne vil få pæne lønstigninger, højere ulempetillæg, højere pension og nye muligheder.”Vores primære mål har været at opnå generelle lønforhøjelser, der sikrer, at vi kommer i nærheden af en genopretning af reallønnen efter flere år med høj inflation. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi er landet på en samlet lønramme på 8,8 procent, og at vores medlemmer allerede den 1. april i år vil få en betydelig lønstigning på 5,76 procent,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Særligt tillæg til læger i kriseramt børne- og ungepsykiatri

Også Overlægeforeningens formand Susanne Wammen synes, at der er indgået en god og solid fornyelse af overenskomsten.

"Vi har indfriet vores vigtigste krav om lønstigninger til alle medlemmer. Vi har fået pæne pensionsstigninger. Vi har løftet de kliniske professorers grundløn, fordi vi mener, at man selvfølgelig ikke bør gå ned i grundløn, når man påtager sig et professorat. Og så er vi blevet enige om et særligt tillæg til overlægerne i børne- og ungepsykiatrien på 9.000 kroner om året, fordi vi gerne vil bidrage til den vigtige opgave med at rekruttere og fastholde personale hertil,” siger hun.

En nyskabelse i det samlede AC-forlig er oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, der betyder, at ansatte fremover får bedre mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. Man kan spare op via for eksempel afspadsering og den 6. ferieuge og derved optjene til yderligere fleksibilitet.

Aftalen betyder også, at den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing bliver hævet. 

Samtidigt er der aftalt et markant løft af pensionsprocenten på op til 1,99 procentpoint, så den nu for grupper omfattet af den fællesakademiske overenskomst kan udgøre hele 20,57 procent.

Højere ulempetillæg


Yngre Lægers forlig med Danske Regioner betyder, at alle speciallæger fremover får ret til en seniorbonus, når de fylder 62 år; 1,6 procent for ikke vagtbærende læger og 3,2 procent for vagtbærende læger.

Endelig stiger ulempetillægget i den nye overenskomst med 10 kroner for uddannelseslæger og 100 kroner for speciallæger.

Samlet set er det forbedringer, der vil mærkes helt konkret, mener Yngre Lægers forperson:

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at sikre mærkbare forbedringer for alle de læger, der går i vagt. Det har været vigtigt for os at få anerkendt den belastning, det er at have natarbejde og i det hele taget den belastning, det er at arbejde på skæve tidspunkter.”


Nye muligheder for speciallæger


Den nuværende stilling som afdelingslæge, som vi kender den i dag, bliver bevaret med den nye overenskomst. Men fremadrettet vil stillingsbetegnelsen være ”speciallæge”. Samtidig åbner den nye overenskomst op for, at man kan lave frivillige aftaler om at tilpasse stillingens arbejdstid til egne behov og opgaver.

”For mig har det været meget vigtigt at sikre, at speciallægestillingen fortsat vil bestå, som den stilling, vi kender i dag. Det er vigtigt, at alle stillinger skal slås op som stillinger på 37 timer med betaling for overarbejde,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Den nye overenskomst giver nu mulighed for, at man som speciallæge kan aftale en fast højere arbejdstid (plustid), eller aftale, at stillingen bliver omfattet af merarbejdsreglerne mod et tillæg på 25.000 kroner om året. Det afgørende er her, at begge dele er en frivillig mulighed, som man selv vælger efter dialog med ledelsen på afdelingen.”

Den nye overenskomstaftale åbner også op for, at man som læge kan arbejde på tværs af regionsgrænserne.

”Det væsentligste for mig har været, at vi får snor i de forandringer, som allerede sker når læger arbejder på tværs af regiongrænserne. Det skal ske på en ordentlig og reguleret måde. Derfor er jeg glad for, at vores medlemmer fortsat kan regne transporttid mellem arbejdssteder ind i arbejdstiden,” siger Helga Schultz.

Svære forhandlinger

Susanne Wammen fra Overlægeforeningen forklarer, at det har været svære forhandlinger, hvor parterne har haft vidt forskellige ønsker og krav, navnlig det der gælder overlægernes arbejdsvilkår:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at forhandlingerne har trukket ud, og vi har stået langt fra hinanden. Regionerne har mødt os med krav om mulighed for, at overlægerne skal arbejde endnu flere timer og være endnu mere fleksible både i forhold til arbejdstid og arbejdsområde. Vi har holdt fast i vores aftaler, som beskytter overlægernes arbejdsmiljø, samtidig med at vi har forsøgt at finde løsninger på nogle af de store udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor”, siger Susanne Wammen og fortsætter:

”Det har desværre betydet, at vi ikke har kunne blive enige om nogle af de forbedringer om blandt andet vilkår for vagt og tjeneste samt seniorvilkår, som vi havde ønsket. Til gengæld har vi undgået forringelser af vores kendte vilkår, og så har vi aftalt to projekter om henholdsvis ledelse og arbejdstid, som forhåbentlig vil skabe et bedre grundlag for at kunne finde de rigtige løsninger, når vi skal forhandle igen i 2026. Til den tid kender vi også mere til de ændringer i sundhedsstrukturen, som politikerne har varslet”, siger Susanne Wammen.

 

Generelle lønstigninger til alle

Den 1. april 2024 stiger lønnen for alle med 4 procent. Derudover stiger den med 0,25 procent den 1. oktober 2025 og 0,20 procent den 1. november 2025. Endelig er det aftalt at forhandle løn igen i september 2025, og at reguleringsordningen fremover skal følge det lønindeks, som Danmarks Statistik vurderer, er mest retvisende.

Del artikler