Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Vi skal gennemgå vores forbrug og arbejdsgange på alle niveauer. Vi skal optimere vores patientforløb på både undersøgelses- og behandlingsområdet, for eksempel på vores operationsgang. Vi skal også nedbringe vores sygefravær og nedbringe antallet af dyre løsninger som vikarer," siger Ricco Norman Dyhr.

Hård opbremsning: Sjællands Universitetshospital skal spare 350 mio. kroner i år

Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Køge og Nykøbing F. skal spare i alt 350 millioner kroner i år og laver nu en alvorlig opbremsning i forbruget. Det går blandt ud over brugen af vikarer og personalets frivillige ekstra arbejde (FEA). Men forbrug og arbejdsgange på alle niveauer skal nu gennemgås med tættekam for at finde besparelser.

Som Sundhedspolitisk Tidsskrift kan fortælle i en anden artikel i dag, har Region Sjælland landets suverænt højeste forbrug af eksterne vikarer. Alene for vikarer i somatikken (fysiske sygdomme) blev der i 2023 brugt 163 millioner kroner. Men den tid er nu ved at være slut, for forbruget af vikarer skal væsentligt ned på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Køge og Nykøbing F (SUH).

De økonomiske problemer har været kendt siden efteråret 2023, og der er i begyndelsen af efteråret 2023 også taget initiativer på SUH, som skal nedbringe udgifterne med 150 millioner kroner i 2024 i et samlet budget for SUH på 5,2 milliarder kroner. Men der er behov for tilpasninger på SUH for yderligere 200 millioner kroner i 2024, skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

De økonomiske udfordringer skyldes særligt et højt forbrug af vikarer og et stort antal patienter, som må sendes til behandling uden for regionen eller på privathospital. Derfor skal der også kigges grundigt ind i optimering af patientforløb og kapacitet, så SUH kan varetage flere af de patienter, som i dag sendes til behandling på enten privathospital eller til andre regioners sygehuse.

"Sundhedsvæsnet er generelt under pres og inde i en omstilling efter COVID, hvor vi havde en helt særlig opgave. Den omstilling skal vi også igennem på SUH, og det handler især om at ændre på nogle af de driftsløsninger, som vi fik etableret under COVID," siger sygehusdirektør Ricco Norman Dyhr.

SUH er nu i fuld gang med at udarbejde en handlingsplan, som i næste uge skal fremlægges for Forretningsudvalget i Region Sjælland. Det vil indebære nye initiativer, der også særligt har fokus på at nedbringe såkaldt ’fordyrende løsninger’ som brug af vikarer og FEA – frivilligt ekstra arbejde. 

"Vi skal have vores gode og effektive vaner fra før COVID tilbage på vores sygehuse, og det er en tendens, som ses generelt i sundhedsvæsenet. Det har kostet os dyrt i 2023 og vil fortsætte i 2024, hvis ikke vi sætter effektivt ind nu. Vi skal accelerere omstillingen af vores sygehusvæsen, og det skal vi sammen med vores ledere og medarbejdere. Vi skal gennemgå vores forbrug og arbejdsgange på alle niveauer. Vi skal optimere vores patientforløb på både undersøgelses- og behandlingsområdet, for eksempel på vores operationsgang. Vi skal også nedbringe vores sygefravær og nedbringe antallet af dyre løsninger som vikarer," siger Ricco Norman Dyhr.

Sygehusdirektøren understreger, at der i omstillingen vil være et skarpt fokus på ventetid for patienterne. Her vil man se på, om patientforløbene kan tænkes på en anden måde, som også vil være bedre for patienten.

"Kan vi for eksempel flytte en dyr operation med efterfølgende indlæggelse til et dagkirurgisk tilbud til gavn for patienten, så kan vi optimere vores drift, og patienten får et bedre forløb," nævner Ricco Norman Dyhr som eksempel.

"Vi skal også se på, hvornår vi kalder patienter til kontrol. Om alle patientgrupper skal have samme forløb omkring kontrol. Vi skal tænke os om på ny. Men det skal gøres uden at påvirke patientsikkerhed, kvaliteten i patientbehandlingen og adgangen til nødvendige sundhedsydelser."

Sygehusledelsen ønsker at give afdelingerne så få restriktioner som muligt i at optimere og effektivisere, men udmeldingen er så vidt muligt at undgå afskedigelser. Nu skal afdelingerne på SUH hver især udarbejde en plan, som skal fokusere på omstilling og nedbringelse af FEA, vikarforbrug samt privathospitalsforbrug. Der kan for eksempel også indgå planer om nedlæggelse af ubesatte stillinger, eller at man måske ikke genbesætter en stilling, hvis en medarbejder har sagt op.

Del artikler