Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Praksis-læge: Diabetes og kræft fylder meget i hverdagen

Der går ikke en uge, uden at praktiserende læge i Møllegade Lægehus i Sønderborg Pia Therkildsen må forholde sig til en ny patient, der både har diabetes og kræft, der i kombination udgør en særlig udfordring. 

”Jeg har netop set en 80-årig kvinde, der har type 2-diabetes og har haft mammacancer to gange. Desuden har hun muskelgigt, knogleskørhed og dårligt hjerte med forkammerflimren. Hun er almenmedicinsk rigtig tung, men samtidig kognitivt fuldstændigt velfungerende,” siger Pia Therkildsen.

I den situation måtte hun kontakte tre kolleger – en endokrinolog, en hjertelæge og en læge fra et medicinsk dagafsnit – for at få sparring til, hvordan hun bedst muligt fik behandlet henholdsvis patientens kræft, diabetes og øvrige sygdomme.

”Det er en udfordring, når man kun har 10 til 20 minutter til patienten. I den situation bliver min rolle at hjælpe med både diabetes og kræft, men samtidig foretage en afvejning af, hvor patienten er henne i livet. Hvad hendes restlevetid er, og hvordan får hun den bedst mulige livskvalitet.”

Vidensdeling med kollegerne

Pia Therkildsen har været med på et webinar om diabetes og kræft målrettet læger i almen praksis, som blev afholdt af de fem Steno Diabetes Centre. Her fortalte onkologen Signe Borgquist sammen med endokrinologen Anna Pietraszek om den nyeste viden på området. En viden, som var meget direkte omsættelig i hendes hverdag i lægehuset i Sønderborg, fortæller hun.

”Jeg var glad for de redskaber, jeg fik af endokrinologen og onkologen (Anna Pietraszek og Signe Borgquist), for dem kunne jeg tage lige med hjem og implementere. Jeg vil også videreformidle den nye viden til kollegerne her i lægehuset,” siger Pia Therkildsen. Hun opfordrer til, at man lokalt får en bedre tværsektoriel dialog om patienter med diabetes og kræft, for patientgruppen kan være meget forskellig, alt afhængig af demografi og sociale muligheder i lokalområdet.

”I dag er vores forløbsaftaler meget diagnoserelaterede, men vi har brug for at sætte fokus på de multimorbide patienter, der blandt andet har diabetes og kræft – og ofte også har psykosocial slagside.”

Tværfaglige konferencer

Pia Therkildsen foreslår, at man for de kognitivt velbevarede patienter med diabetes og kræft kan lave tværfaglige konferencer mellem en endokrinolog, en onkolog og eventuelt en anden relevant speciallæge, hvor den praktiserende læge er inviteret med.

”Det ville være genialt, hvis man kunne lave tværfaglige konferencer i stil med MDT-konferencer på kræftområdet. Både i forbindelse med, at patienten fik en diagnose, eller hvis der indtrådte en forværring i tilstanden.”

Hvis patienten med diabetes og kræft er kognitivt påvirket, bruger hun selv den pragmatiske løsning at tage på hjemmebesøg, hvor hun inviterer hjemmeplejen og de pårørende med – og bagefter tager hun selv dialogen med en speciallæge.

”Vi har ikke noget formaliseret samarbejde omkring den måde at gøre det på, men vores overenskomst giver os mulighed for at tage på hjemmebesøg. Og jeg bruger blandt andet muligheden til at tage ud til ældre skrøbelige med diabetes og kræft for at afdække, hvor patienten er i sit forløb.”

 

Del artikler