Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Foto: Lilly

Ny, effektiv fedmemedicin overraskende hurtigt på vej til godkendelse i Europa

OPDATERET FREDAG EFTERMIDDAG. Vi er på vej ind i en ny æra for vægttabsmedicin, og Novo Nordisks Wegovy bliver snart kun ét middel blandt flere. De amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA godkendte onsdag det næste middel, som kommer til at hedde Zepbound, i hvert fald i USA. 

Og allerede fredag, to dage efter, anbefaler Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) Videnskabelige Komité for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) overraskende hurtigt, at diabetesmidlet Mounjaro udvides til behandling af fedme hos patienter med højt BMI. Efter en sådan anbefaling følger som regel en meget hurtig markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen. Da Lillys midler Mounjaro og Zepbound har samme indholdsstof, vil det være en blåstempling af det nye fedmemiddel i Europa. 

Hermed får Novo Nordisk en seriøs konkurrent til sit medicinske vægttabsprodukt Wegovy, der har været et guldæg for den danske medicinalvirksomhed, og overvægtige danskere får meget snart et nyt valg.

Indholdsstoffet i Zepbound hedder tirzepatid, og det er allerede på markedet herhjemme til behandling af type 2-diabetes under navnet Mounjaro, men vil – i hvert fald USA · blive markedsført som et anti-fedmemiddel under navnet Zepbound – på samme måde som Novo Nordisks diabetesmiddel semaglutid er markedsført som Ozempic til diabetes og Wegovy til vægttab.

Slog Ozempic

Sidste år godkendte først FDA og senere EMA tirzepatid som et middel mod type 2-diabetes. Godkendelsen kom på baggrund af en serie af fase III-studier med navnet SURPASS, der ligesom studienavnet antyder har overgået den ene velkendte diabetesbehandling efter den anden. Selv Ozempic (semaglutid 1 mg) led tab både i blodsukkerkontrol og i vægttab. Den maksimalt anbefalede dosis tirzepatid gav et vægttab på over fem kg mere end semaglutid 1 mg.

Og FDA har nu også godkendt tirzepatid mod fedme. Zepbound er til voksne, der har et BMI over 30 eller et BMI over 27 kombineret med mindst én vægtrelateret tilstand såsom højt blodtryk, type 2-diabetes eller højt kolesterol. Det er samme indikation, som Wegovy har.

Ligesom lignende lægemidler tages Zepbound som en injektion, patienterne giver sig selv en gang om ugen, og ud over at tage medicinen skal patienterne spise færre kalorier og øge fysisk aktivitet. Doseringen skal øges over 4 til 20 uger for at opnå de målrettede doseringer på 5 milligram (mg), 10 mg eller 15 mg én gang om ugen. Den maksimale dosis af Zepbound er 15 mg én gang om ugen.

I kliniske studier har patienter tabt op til 25 procent af deres kropsvægt på Zepbound. Samtidig ser det ud til, at patienterne taber sig hurtigere på Zepbound end Wegovy, og Zepbound er også billigere. 

Firmaet bag, Lilly, har specifikt fremhævet i en pressemeddelelse, at Zepbound vil koste 20 procent mindre end Wegovy i USA.

Den første af slagsen

Tirzepatid er en kombineret GLP-1- og GIP-receptoragonist og den første af slagsen. GIP er et hormon, der hjælper med at regulere blodsukkeret ved at fortælle kroppen at frigive insulin, men det kan også være med til at øge fedtlagring, hvilket kan bidrage til overvægt.

Tirzepatids effektivitet mod fedme blev etableret i to randomiserede, dobbeltblinde, placebo-kontrollerede fase 3-forsøg, SURMOUNT-1 og SURMOUNT-2, hvor deltagerne var voksne med fedme eller overvægt og mindst én vægtrelateret lidelse, skriver Lilly.

I SURMOUNT-1, en undersøgelse i 2.539 overvægtige voksne uden diabetes, men med vægtrelaterede medicinske problemer, oplevede personer, der tog Zepbound som et supplement til kost og motion, et betydeligt vægttab sammenlignet med placebo ved 72 uger. Ved den højeste dosis (15 mg) tabte personer, der tog Zepbound, sig i gennemsnit 21,8 kg, mens de ved den laveste dosis (5 mg) tabte sig i gennemsnit 15,4 kg.

Desuden tabte 1 ud af 3 patienter, der tog Zepbound ved den højeste dosis, sig over 26,3 kg (25 procent af kropsvægten), sammenlignet med 1,5 procent på placebo. Den gennemsnitlige startvægt var 104,8 kg.

Zepbound kan forårsage bivirkninger såsom kvalme, diarré, opkastning, forstoppelse, mavegener og -smerter, reaktioner på injektionsstedet, træthed, overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner, typisk feber og udslæt), hårtab og gastroøsofageal reflukssygdom. Zepbound har i forsøg med rotter vist sig at kunne forårsage en bestemt type knuder i skjoldbruskkirtlen.

Personer, der selv eller i deres familie har haft skjoldbruskkirtelkræft, eller som har en særlig genetisk sygdom, der påvirker flere kirtler i kroppen, bør ikke bruge Zepbound.

Mere og mere effektive

Med FDA-godkendelsen af Lillys Zepbound er medicinalvirksomhedernes kapløb om at finde frem til den mest effektive vægttabsmedicin for alvor i gang.

Novo Nordisk er selv på vej med en ny vægttabsmedicin – CagriSema – som kombinerer semaglutid (det aktive stof i Wegovy) med cagrilintid, som også er et Novo Nordisk-præparat. Det er i øjeblikket ved at blive testet i et fase 3-studie, og fase 2-studier af Cagrisema har vist imponerende resultater, hvor patienter opnåede et større vægttab end på både semaglutid og tirzepatid.

Data viste sidste år, at  CagriSema gav over 15 procents vægttab efter bare 32 uger hos personer med type 2-diabetes og overvægt. 

Det fik professor Steen Madsbad, overlæge og professor på Hvidovre Hospital, til at sige til Endokrinologisk Tidsskrift: 

”Mit bud er, at man kan lægge 60-70 procent oveni hos personer uden type 2-diabetes. Hos personer uden type 2-diabetes vil vi formentlig komme op over 25 procents vægttab og måske højere, når det kombineres med effektiv livstilsmodifikation. Det er mere end tirzepatid og virkelig markant,” siger han. 

Nye receptorer angribes

Andre medicinalfirmaer er ved at udvikle vægttabsmedicin med helt nye virknings­mekanismer. For eksempel arbejder Lilly på et lægemiddel, der retter sig mod tre forskellige receptorer på én gang – GLP-1, GIP og glucagon – i håbet om, at det vil kunne give patienterne et endnu større vægttab. Og medicinalfirmaet Amgen er ved at udvikle et lægemiddel, der kun hæmmer GIP-receptoren.

”Området har udviklet sig voldsomt inden for de seneste år. Der er kørt store studieprogrammer på flere nye lægemidler, og de er kun i enkelte tilfælde ikke ført i mål. I flere tilfælde forsøger man nu at kombinere effekten af de midler, der allerede har vist effekt. Og det giver god mening, at hvis man forsøger at angribe flere punkter på samme tid, så vil man ofte opnå en større effekt,” siger Jens Meldgaard Bruun, der er overlæge og professor på Steno Diabetes Center Aarhus samt lægefaglig leder på Nationalt Center for Overvægt.

I øjeblikket gives både Wegovy og tirzepatid kun som indsprøjtninger, men flere medicinalfirmaer arbejder nu på at udvikle vægttabsmedicin, der kan tages i tabletform.

 

 

Fakta om Wegovy og Zepbound

Lægemidlet Wegovy (semaglutid) er en GLP1-analog. GLP-1 er en fysiologisk regulator for appetit og kalorieindtag, og GLP1-receptoren findes i flere områder i hjernen, der er involveret i appetitregulering.

Det aktive stof i Wegovy - semaglutid - har de seneste år været brugt til behandling af patienter med type 2-diabetes. Stoffet sælges til den indikation under handelsnavnet Ozempic og gives i en dosis på op til 1 mg/uge. Hvis semaglutid skal bruges som vægttabsmedicinen Wegovy, skal dosis øges op til 2,4 mg/uge.

Lægemidlet tirzepatid er en kombineret GLP-1- og GIP-receptoragonist og den første af slagsen. GIP er et hormon, der hjælper med at regulere blodsukkeret ved at fortælle kroppen at frigive insulin, men det kan også være med til at øge fedtlagring, hvilket kan bidrage til overvægt.

Det aktive stof i Zepbound - tirzepatid - er FDA-godkendt til behandling af patienter med type 2-diabetes. Stoffet sælges til den indikation under handelsnavnet Mounjaro.

Wegovy og Zepbound er begge til patienter med et BMI på over 30 eller et BMI på over 27, hvis patienten har følgesygdomme på grund af overvægt – såsom type 2-diabetes, forhøjet kolesteroltal, forhøjet blodtryk, søvnapnø eller hjerte-kar-sygdomme.

 

Relaterede artikler

wegovy, tirzepatid, zepbound

Del artikler